Page logo
Message boardWeatherAbout usContact us
Home
Hunting
Fishing
In the dept
Jakthund
Equipment
Outdoor
Skiing
Picture gallery
Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

Mollisfoss i Reisadalen

Reisaelva med sine kilder inne ved finskegrensen, over 8 mil fra havet renner gjennom en flere mil lang canyon der flere sideelver kommer til. Vel to mil oppover langs elva forbi veiens ende ligger Mollisfoss med sine 269 meter fall - en av de høyeste i Nord-Europa.


Copyright - 20(c)02 - Villmarken.net